Veelgestelde vragen van Post-it® Brand

Waarschuwing

Waarschuwing

Er is een ongeldige configuratie gevonden. Neem contact op met de beheerder.

 
Waarschuwing

Waarschuwing

Er is een ongeldige configuratie gevonden. Neem contact op met de beheerder.

 
Waarschuwing

Waarschuwing

Er is een ongeldige configuratie gevonden. Neem contact op met de beheerder.

 
Waarschuwing

Waarschuwing

Er is een ongeldige configuratie gevonden. Neem contact op met de beheerder.

 

Veelgestelde vragen van Post-it® Brand

Veelgestelde vragen - Producten algemeen

 • Ja. 3M heeft recyclingtests met Post-it® Notes uitgevoerd in fabrieken die gebruikt papier verwerken. De lijm op het papier heeft geen invloed op het recyclingproces, omdat deze grotendeels wordt verwijderd tijdens het ontinkten. De kleurstoffen in het papier worden ook verwijderd tijdens het ontinkten.

 • Er is slechts een beperkte hoeveelheid gerecyclede vezels waarvan nieuw papier kan worden gemaakt. Zelfs bij maximale recycling kunnen papierfabrieken niet bestaan als ze alleen gerecycled papier produceren. Sterker nog, als al het print- en schrijfpapier van gerecycled materiaal zou worden gemaakt, zou het percentage post-consumptiemateriaal op termijn naar schatting minder dan 10% bedragen.

 • Recycling is een belangrijke strategie om te zorgen dat er minder afval op overvolle stortplaatsen terecht komt. Het verzamelde papier wordt gebruikt als grondstof voor het vervaardigen van papier, dozen en zakdoekjes. Recycling beschermt bovendien de bossen doordat het de behoefte aan nieuwe papiervezels vermindert. Maar recycling is méér dan het inzamelen van recyclebare producten. De drie stappen van recycling zijn het inzamelen van afval, het vervaardigen van nieuwe producten van gerecycled materiaal en het kopen van deze producten. Door het kopen van producten met gerecycled materiaal vergroot je de markt voor deze producten, stimuleer je het ontwikkelen van nieuwe technologie en zorg je voor een stabielere markt voor de verkoop van materialen afkomstig van recyclingprocessen. Wanneer je producten van gerecycled papier koopt, draag je een steentje bij voor een goed milieu.

 • Ja. De kwaliteit van Post-it® Recycled Notes is net zo goed als die van onze standaard Post-it® Notes.

 • Sinds 1975 is er dankzij Pollution Prevention Pays, ofwel het 3P-programma van 3M, voorkomen dat er meer dan 1,2 miljard kilo aan vervuiling werd gegenereerd. Sinds 1990 heeft 3M de uitstoot van vluchtige, organische stoffen met 95% en broeikasgassen met 62% verminderd. Bovendien zet 3M zich sinds de jaren 70 in dat er minder afval gecreëerd wordt als gevolg van haar werkzaamheden, door middel van preventieve maatregelen, hergebruik en recycling. In 2008 recyclede of hergebruikte 3M 20 keer zoveel afval dan het verwerkte, stortte op stortplaatsen of naar faciliteiten verstuurde die het omzetten in energie.

 • Gerecyclede producten moeten materiaal bevatten dat is gewonnen of afgeleid uit de vaste afvalstroom, ofwel tijdens het productieproces (pre-consumptie) en/of na het gebruik door de consument (post-consumptie). Recyclebaar betekent dat het product kan worden verzameld, gescheiden of anderszins kan worden teruggewonnen uit de vaste afvalstroom, voor hergebruik of de productie of assemblage van andere producten of verpakkingen via een gevestigd recyclingprogramma. Als het product deels gerecycled is, betekent dit niet per definitie dat het product recyclebaar is, hoewel veel papierproducten recyclebaar zijn via gevestigde recyclingprogramma's. Post-it® Notes en Post-it® Super Sticky Notes zijn recyclebaar.

 • Dit symbool wordt de Möbius-loop genoemd. Het is een symbool in de vorm van drie rondlopende pijlen die een driehoek vormen. Het betekent dat het product of de verpakking is vervaardigd met behulp van gerecyclede materialen of dat het product of de verpakking recyclebaar is. Soms dient het ook om het soort plastic in de verpakking aan te duiden. Vaak is er informatie in of rondom de Möbius-loop aanwezig om aan te geven welk percentage gerecycled materiaal is of welk onderdeel van de verpakking of het product recyclebaar is.

 • Een duurzaam product is een product dat wordt geproduceerd, gebruikt en na gebruik wordt verwerkt zonder de hulpbronnen van de aarde uit te putten of het milieu schade toe te brengen. Kenmerken van duurzame producten zijn o.a. een verantwoordelijk gebruik van hernieuwbare bronnen, minimaal transport om fossiele brandstoffen te besparen, een verantwoordelijk productieproces om vervuiling te beperken en recyclebaarheid van het product. Het hoofdbestanddeel van de producten Post-it® Notes en Post-it® Flipoverblokken is papier en dit is een hernieuwbare bron. Al het papier van Post-it® Notes is 'Chain of Custody'-gecertificeerd. Dit betekent dat de voorzieningsbron is gecontroleerd door een derde partij. Post-it® Notes die in de V.S. verkocht worden, worden ook gemaakt in de V.S. Ten slotte zijn de producten recyclebaar door verwerking via afvalstromen (thuis en op kantoor).

 • Chain of custody'-papier is afkomstig van goed beheerde bossen waar alle bomen worden vervangen door nieuwe nadat ze zijn gekapt. Illegale houtkap is verboden en oude bomen worden beschermd tegen omhakken. Chain of Custody (CoC) is een systeem met controle door externe partijen. Er wordt rekenschap gegeven van elke stap van de keten die de houtproducten distribueert. Van het bos waaruit ze afkomstig zijn tot alle productiestappen en het eindproduct. Chain of Custody wordt gebruikt om de oorsprong van het hout en het percentage gecertificeerde houtvezels in het eindproduct te volgen en te controleren.

 • Alle Post-it® Notes en Flipoverblokken zijn 'Chain of Custody'-gecertificeerd door een extern controlesysteem.

 • Duurzaam bosbeheer betekent dat bossen worden beheerd op een manier die de sociale, economische, ecologische en culturele behoeften van de huidige en toekomstige generaties veiligstelt. Dit betekent dat gekapte bomen worden vervangen door nieuwe of dat men wacht tot er vanzelf weer nieuwe groeien en dat waterbronnen en de habitat van dieren worden beschermd, zodat het bos kan overleven en gedijen voor de volgende generaties.

 • Het Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale, non-gouvernementele organisatie die overal ter wereld een milieuvriendelijk, maatschappelijk nuttig en economisch levensvatbaar beheer van bossen bevordert. FSC biedt een 'Chain of Custody'-certificering voor duurzame bosbouw, vergelijkbaar met het SFI. Voor meer informatie:

  www.fsc.org

 • PEFC is het Program for the Endorsement of Forest Certification (programma voor de erkenning van boscertificering) en is een onafhankelijke overkoepelende organisatie voor de wederzijdse erkenning van nationale en regionale boscertificeringssystemen. PEFC-systemen zijn gebaseerd op internationaal erkende criteria. Het label bewijst dat onafhankelijk is vastgesteld dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. SFI is het Amerikaanse lid van PEFC. Zie voor meer informatie over PEFC: www.pefc.org

 • Je kunt voor bijkomende informatie over Post-it® Notes bellen met de Office Supplies Division Information Line op 1-800-395-1223. Zij zijn bereikbaar tussen 08.00 en 16.30 uur. Central Standard Time (GMT min 6 uur).

Veelgestelde vragen over Digital Notes

 • De Post-it® Digital Notes-software is compatibel met de besturingssystemen Windows XP, Windows Vista en Windows 7 (32- en 64-bits).

 • Je kunt de meest recente updates downloaden vanaf onze updatepagina:

  http://www.3m.com/digitalnotes


  PLet op: deze upgrade is niet gratis als je Post-it® Software Notes-versie 3.1 (of ouder) of Post-it® Digital Notes-versie 4.1 (of ouder) gebruikt. Bij deze nieuwe versie profiteer je van een gratis proeftijd van 30 dagen. Na deze periode van 30 dagen moet je het product kopen.

 • Ja, je kunt de proefversie installeren op zoveel computers als je wilt. De proefversie is dertig (30) dagen geldig. Na de proefperiode van dertig (30) dagen moet de Post-it® Digital Notes-software worden gekocht voor elke computer waarop deze software is geïnstalleerd. Post-it® Digital Notes kan worden gekocht via de koppeling http://www.3m.com/digitalnotes.

 • Ja, klik op de 'Desktop Dispenser'-knop en kies 'Tools' (extra). Kies 'Preferences…' (voorkeuren…) in het pop-upmenu. Kies vervolgens het tabblad 'Miscellaneous' (diversen) en zoek de rubriek 'Notepad Display' (weergave kladblok). Als je kiest voor 'Taskbar notification area only' (alleen systeemvak) wordt de 'Desktop Dispenser' verborgen.

 • Klik op de 'Desktop Dispenser'-knop en kies 'Tools' (extra). Kies 'Preferences…' (voorkeuren…) in het pop-upmenu. Vervolgens verwijder je vanuit het tabblad 'General' (algemeen) het vinkje van de afbeelding over Post-it Digital Notes tijdens het opstarten.

 • Verwijder de 'Post-it® Digital Notes'-snelkoppeling uit je map 'StartUp' (opstarten). Klik op de Startknop op de taakbalk. Kies 'Programs' (programma's) en vervolgens 'StartUp' (opstarten). Klik met de rechtermuisknop op 'Post-it® Digital Notes'. Selecteer 'Delete' (verwijderen) in het pop-upmenu. Selecteer 'Yes' (ja) in het dialoogvenster 'Confirm Shortcut Delete' (verwijdering van snelkoppeling bevestigen). Onthoud dat Post-it® Digital Notes geen melding zal geven van alarmen en dat je geen Abonnementnotes ontvangt als de toepassing niet actief is.

 • Notes en Memoborden worden bewaard in het bestand PDNDB. Als je belangrijke informatie in je notes bewaart, adviseren we om PDNDB mee te nemen in je standaard systeemback-ups.

  Windows XP:
  Dit bestand bevindt zich onder: C\Documents and Settings\ \Application Data\3M\PDNotes.

  Windows Vista:
  Dit bestand bevindt zich onder: C:\Users\\AppData\Roaming\3M\PDNotes.

 • Ja. Klik op de 'Desktop Dispenser'-knop en kies 'Tools' (extra). (Je kunt ook met de rechtermuisknop op het pictogram van de gele note in de taakbalk klikken en Tools selecteren.) Kies 'Preferences…' (voorkeuren…) in het pop-upmenu. Klik vervolgens op het tabblad 'Default Note Settings' (standaardinstellingen notes). In het vakje 'Post-it® Digital Note Settings' (instellingen Post-it® Digital Note) kun je het lettertype, de lettergrootte en de kleur van nieuwe notes instellen.

  Je kunt de standaard note-instellingen ook veranderen door notesjablonen te gebruiken. Maak een notesjabloon aan met het gewenste lettertype en de gewenste instellingen en stel dit sjabloon vervolgens in als standaardnote voor dispensing. Raadpleeg voor meer informatie over het aanmaken van een sjabloon de hulpfunctie van het programma onder 'Templates' (sjablonen).

 • Er zijn drie manieren om notes van je bureaublad te verwijderen: 1) je kunt je notes minimaliseren, 2) ze verbergen of 3) ze naar een Memobord verplaatsen.


  Minimaliseer een note door te dubbelklikken op de Note-knop in de linkerbovenhoek van de note. Je kunt ook de optie 'Minimize' (minimaliseren) in de Note-taakbalk selecteren. Klik op de Note-knop in de linkerbovenhoek van de note om de Note-taakbalk weer te geven. Selecteer vervolgens het Note-tabblad en selecteer de knop 'Minimize Note' (note minimaliseren). De note kan worden hersteld door te dubbelklikken op de geminimaliseerde note. De geminimaliseerde note kan ook worden hersteld door met de rechtermuisknop op de geminimaliseerde note te klikken en 'Restore' (herstellen) te selecteren in het pop-upmenu.


  Verberg alle notes met één commando door de optie 'Hide All Desktop Notes' (alle bureaubladnotes verbergen) te selecteren onder de knop 'Tools' (extra) in het 'Desktop Dispenser'-menu. De notes kunnen ofwel worden hersteld door op het 'Desktop Dispenser'-pictogram te klikken (alsof je een nieuwe note wilt aanmaken) of door 'Restore Desktop Notes' (bureaubladnotes herstellen) te selecteren onder de knop 'Tools' (extra) in het 'Desktop Dispenser'-menu.


  Je kunt je notes ook in Memoborden bewaren en ze weergeven wanneer je dat wilt.

 • Controleer of je 'Play sounds' (audio afspelen) hebt aangevinkt in je 'Preferences' (voorkeuren), in het tabblad 'Miscellaneous' (diversen). Je gaat naar je 'Preferences' door de knop 'Tools' (extra) in het 'Desktop Dispenser'-menu te selecteren. Als dit vakje niet is aangevinkt, dan is je computer niet ingesteld om audio af te spelen. Mogelijk moet je een geluidskaart instellen of audio inschakelen in je systeem.

  Controleer of er een .wav-bestand is toegewezen aan acties in het geluidsconfiguratiescherm van Windows. Je kunt dit configuratiescherm openen via je besturingssysteem of door op de knop 'Select sounds' (audio selecteren) in het tabblad 'Miscellaneous' te klikken in het dialoogvenster 'Preferences'.

 • Dubbelklik enkele keren op het bovenste deel van de note. (De eerste keer wordt de note aangepast aan de tekst, de tweede keer wordt de note ongeveer 1 regel hoog gemaakt.)

 • Windows XP:
  Sluit de toepassing eerst af. Ga vervolgens naar de Windows-rubriek 'Add/Remove Programs' (Programma's toevoegen/verwijderen) in het 'Control Panel' (configuratiescherm). Selecteer 'Post-it® Digital Notes' en klik op de knop 'Add/Remove' (toevoegen/verwijderen).

  Windows Vista and Windows 7:
  Sluit de toepassing eerst af. Ga vervolgens naar de Windows-rubriek 'Programs and Features' (programma's en onderdelen) in het 'Control Panel' (configuratiescherm). Selecteer 'Post-it® Digital Notes' en klik op de knop 'Uninstall' (verwijderen).

 • Na bestudering van de huidige computermarkt en onderzoek naar wat gebruikers van Post-it®-software willen, hebben we ervoor gekozen het product voorlopig alleen voor het Windows®-besturingssysteem te introduceren. We erkennen het belang van de andere platforms en verkennen de mogelijkheden om producten te ontwikkelen voor álle Post-it® Note-fans.

 • Er zijn verschillende manieren om een afbeelding aan een note toe te voegen: Sleep een afbeelding uit een andere toepassing naar een note. Selecteer een note en plak vervolgens een eerder gekopieerde afbeelding vanuit het klembord. Klik op de knop 'Add/Replace Picture' (afbeelding toevoegen/vervangen) van de Note-taakbalk in 'Note Properties' (eigenschappen van notes).
  Opmerking: Er kan slechts één afbeelding in een note worden geplaatst en deze bevindt zich altijd bovenin de note.
  Voor meer informatie over het gebruik van afbeeldingen in notes kun je de hulpfunctie van het programma raadplegen onder 'Pictures in Notes' (afbeeldingen in notes.)

 • Ja, klik op de knop in de linkerbovenhoek van de note om de Note-taakbalk weer te geven. Selecteer vervolgens het Note-tabblad. Selecteer ten slotte de knop 'Resize Picture' (formaat afbeelding wijzigen). Hiermee zet je de afbeelding in de aanpassingsmodus. Versleep de 'grepen' rondom de randen van de afbeelding om het formaat te wijzigen. Om deze modus te verlaten, klik je wederom op de knop 'Resize Picture' op de Note-taakbalk.

  Je kunt ook in de aanpassingsmodus komen door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken. Selecteer 'Resize' (formaat wijzigen) in het pop-upmenu. Om deze modus te verlaten, klik je met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer je opnieuw 'Resize'.

 • Ja, klik op de knop in de linkerbovenhoek van de note om de Note-taakbalk weer te geven. Selecteer vervolgens het Note-tabblad. Selecteer ten slotte de knop 'Crop Picture' (afbeelding bijsnijden). Hiermee zet je de afbeelding in de bijsnijdmodus. Versleep de 'grepen' rondom de randen van de afbeelding om het formaat te wijzigen. Om deze modus te verlaten, klik je wederom op de knop 'Crop Picture' op de Note-taakbalk.

  Je kunt ook in de bijsnijdmodus komen door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken. Selecteer 'Crop' (bijsnijden) in het pop-upmenu. Om deze modus te verlaten, klik je met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer je opnieuw 'Crop'.

 • Ja, klik op de knop in de linkerbovenhoek van de note om de Note-taakbalk weer te geven. Selecteer vervolgens het Note-tabblad en selecteer de knop 'Rotate Picture' (afbeelding draaien). Selecteer de richting waarin je je afbeelding wilt draaien in het pop-upmenu. Je kunt ook met de rechtermuisknop op de afbeelding klikken. Selecteer 'Rotate' (draaien) in het pop-upmenu en vervolgens de richting waarin je de afbeelding wilt draaien

Vragen over Memoborden

Vragen over Notesabonnementen

 • Ga naar het tabblad 'Subscription' (abonnement) in het dialoogvenster 'Preferences' (voorkeuren). Selecteer de website waar je meer over wilt weten en klik op de knop 'Subscription Info' (informatie over abonnement). De knop 'Check for notes now' (nu naar notes zoeken) zal proberen een note voor je te vinden. Als de server niet beschikbaar is, krijg je een foutmelding.

 • Klik op de 'Desktop Dispenser'-knop en kies 'Tools' (extra). Kies 'Preferences…' (voorkeuren…) in het pop-upmenu en selecteer vervolgens het tabblad 'Subscription' (abonnement). Markeer de abonnementswebsite die je wilt verwijderen en klik op de knop 'Remove Subscription' (abonnement verwijderen).

 • Als je een proxyserver gebruikt om het internet te bezoeken, moet je het adres en de poort van de server invoeren in het tabblad 'Subscription' (abonnement) in het dialoogvenster 'Preferences' (voorkeuren). (Als je standaardbrowser Internet Explorer is, selecteer dan 'Always use proxy settings from Internet Explorer' (altijd proxy-instellingen gebruiken in Internet Explorer). In de meeste gevallen levert dit de juiste instellingen op.) Controleer of de configuratie in orde is door op de knop 'Test Settings' (instellingen testen) te klikken. Overleg met je netwerkbeheerder voor de juiste instellingen.

Vragen over Bladwijzernotes


MEER TIPS & IDEEËN?

Ja, ik ontvang graag regelmatig aanbiedingen en informatie van Post-it®!